Fikaklubben - 4

 • by Niklas_1
 • by Niklas_2
 • by Niklas_3
 • by Niklas_4
 • by Niklas_5
 • by Niklas_6
 • by Niklas_7
 • by Niklas_8
 • by Niklas_9
 • by Niklas_10
 • by Niklas_11
 • by Niklas_12
 • by Niklas_13
 • by Niklas_14
 • by Niklas_15
 • by Niklas_16
 • by Niklas_17
 • by Niklas_18
 • by Niklas_19
 • by Niklas_20
 • by Niklas_21
 • by Niklas_22
 • by Niklas_23
 • by Niklas_24
 • by Niklas_25
 • by Niklas_26
 • by Niklas_27
 • by Niklas_28
 • by Niklas_29
 • by Niklas_30
 • by Niklas_31
 • by Niklas_32
 • by Niklas_33
 • by Niklas_34
 • by Niklas_35
 • by Niklas_36
 • by Niklas_37
 • by Niklas_38
 • by Niklas_39
 • by Niklas_40
 • by Niklas_41
 • by Niklas_42
 • by Niklas_43
 • by Niklas_44
 • by Niklas_45
 • by Niklas_46
 • by Niklas_47
 • by Niklas_48
 • by Niklas_49
 • by Niklas_50
 • by Niklas_51
 • by Niklas_52
 • by Niklas_53
 • by Niklas_54
 • by Niklas_55
 • by Niklas_56
 • by Niklas_57
 • by Niklas_58
 • by Niklas_59
 • by Niklas_60
 • by Niklas_61
 • by Niklas_62
 • by Niklas_63
 • by Niklas_64
 • by Niklas_65
 • by Niklas_66
 • by Niklas_67
 • by Niklas_68
 • by Niklas_69
 • by Niklas_70
 • by Niklas_71
 • by Niklas_72
 • by Niklas_73
 • by Niklas_74
 • by Niklas_75
 • by Niklas_76
 • by Niklas_77
 • by Niklas_78
 • by Niklas_79
 • by Niklas_80
 • by Niklas_81
 • by Niklas_82
 • by Niklas_83
 • by Niklas_84
 • by Niklas_85
 • by Niklas_86
 • by Niklas_87
 • by Niklas_88
 • by Niklas_89
 • by Niklas_90
 • by Niklas_91
 • by Niklas_92
 • by Niklas_93
 • by Niklas_94
 • by Niklas_95
 • by Niklas_96
 • by Niklas_97
 • by Niklas_98
 • by Niklas_99
 • by Niklas_100
 • by Niklas_101
 • by Niklas_102
 • by Niklas_103
 • by Niklas_104
 • by Niklas_105
 • by Niklas_106
 • by Niklas_107
 • by Niklas_108
 • by Niklas_109
 • by Niklas_110
 • by Niklas_111
 • by Niklas_112
 • by Niklas_113
 • by Niklas_114
 • by Niklas_115
 • by Niklas_116
 • by Niklas_117
 • by Niklas_118
 • by Niklas_119
 • by Niklas_120
 • by Niklas_121
 • by Niklas_122
 • by Niklas_123
 • by Niklas_124
 • by Niklas_125
 • by Niklas_126
 • by Niklas_127
 • by Niklas_1
 • by Niklas_2
 • by Niklas_3
 • by Niklas_4
 • by Niklas_5
 • by Niklas_6
 • by Niklas_7
 • by Niklas_8
 • by Niklas_9
 • by Niklas_10
 • by Niklas_11
 • by Niklas_12
 • by Niklas_13
 • by Niklas_14
 • by Niklas_15
 • by Niklas_16
 • by Niklas_17
 • by Niklas_18
 • by Niklas_19
 • by Niklas_20
 • by Niklas_21
 • by Niklas_22
 • by Niklas_23
 • by Niklas_24
 • by Niklas_25
 • by Niklas_26
 • by Niklas_27
 • by Niklas_28
 • by Niklas_29
 • by Niklas_30
 • by Niklas_31
 • by Niklas_32
 • by Niklas_33
 • by Niklas_34
 • by Niklas_35
 • by Niklas_36
 • by Niklas_37
 • by Niklas_38
 • by Niklas_39
 • by Niklas_40
 • by Niklas_41
 • by Niklas_42
 • by Niklas_43
 • by Niklas_44
 • by Niklas_45
 • by Niklas_46
 • by Niklas_47
 • by Niklas_48
 • by Niklas_49
 • by Niklas_50
 • by Niklas_51
 • by Niklas_52
 • by Niklas_53
 • by Niklas_54
 • by Niklas_55
 • by Niklas_56
 • by Niklas_57
 • by Niklas_58
 • by Niklas_59
 • by Niklas_60
 • by Niklas_61
 • by Niklas_62
 • by Niklas_63
 • by Niklas_64
 • by Niklas_65
 • by Niklas_66
 • by Niklas_67
 • by Niklas_68
 • by Niklas_69
 • by Niklas_70
 • by Niklas_71
 • by Niklas_72
 • by Niklas_73
 • by Niklas_74
 • by Niklas_75
 • by Niklas_76
 • by Niklas_77
 • by Niklas_78
 • by Niklas_79
 • by Niklas_80
 • by Niklas_81
 • by Niklas_82
 • by Niklas_83
 • by Niklas_84
 • by Niklas_85
 • by Niklas_86
 • by Niklas_87
 • by Niklas_88
 • by Niklas_89
 • by Niklas_90
 • by Niklas_91
 • by Niklas_92
 • by Niklas_93
 • by Niklas_94
 • by Niklas_95
 • by Niklas_96
 • by Niklas_97
 • by Niklas_98
 • by Niklas_99
 • by Niklas_100
 • by Niklas_101
 • by Niklas_102
 • by Niklas_103
 • by Niklas_104
 • by Niklas_105
 • by Niklas_106
 • by Niklas_107
 • by Niklas_108
 • by Niklas_109
 • by Niklas_110
 • by Niklas_111
 • by Niklas_112
 • by Niklas_113
 • by Niklas_114
 • by Niklas_115
 • by Niklas_116
 • by Niklas_117
 • by Niklas_118
 • by Niklas_119
 • by Niklas_120
 • by Niklas_121
 • by Niklas_122
 • by Niklas_123
 • by Niklas_124
 • by Niklas_125
 • by Niklas_126
 • by Niklas_127
 • by Niklas_128
 • by Niklas_129
 • by Niklas_130
 • by Niklas_131
 • by Niklas_132
 • by Niklas_133
 • by Niklas_134
 • by Niklas_135
 • by Niklas_136
 • by Niklas_137
 • by Niklas_138
 • by Niklas_139
 • by Niklas_140
 • by Niklas_141
 • by Niklas_142
 • by Niklas_143
 • by Niklas_144
 • by Niklas_145
 • by Niklas_146
 • by Niklas_147
 • by Niklas_148
 • by Niklas_149
 • by Niklas_150
 • by Niklas_151
 • by Niklas_152
 • by Niklas_153
 • by Niklas_154
 • by Niklas_155
 • by Niklas_156
 • by Niklas_157
 • by Niklas_158
 • by Niklas_159
 • by Niklas_160
 • by Niklas_161
 • by Niklas_162
 • by Niklas_163
 • by Niklas_164
 • by Niklas_165
 • by Niklas_166
 • by Niklas_167
 • by Niklas_168
 • by Niklas_169
 • by Niklas_170
 • by Niklas_171
 • by Niklas_172
 • by Niklas_173
 • by Niklas_174
 • by Niklas_175
 • by Niklas_176
 • by Niklas_177
 • by Niklas_178
 • by Niklas_179
 • by Niklas_180
 • by Niklas_181
 • by Niklas_182
 • by Niklas_183
 • by Niklas_184
 • by Niklas_185
 • by Niklas_186
 • by Niklas_187
 • by Niklas_188
 • by Niklas_189
 • by Niklas_190
 • by Niklas_191
 • by Niklas_192
 • by Niklas_193
 • by Niklas_194
 • by Niklas_195
 • by Niklas_196
 • by Niklas_197
 • by Niklas_198
 • by Niklas_199
 • by Niklas_200
 • by Niklas_201
 • by Niklas_202
 • by Niklas_203
 • by Niklas_204
 • by Niklas_205
 • by Niklas_206
 • by Niklas_207
 • by Niklas_208
 • by Niklas_209
 • by Niklas_210
 • by Niklas_211
 • by Niklas_212
 • by Niklas_213
 • by Niklas_214
 • by Niklas_215
 • by Niklas_216
 • by Niklas_217
 • by Niklas_218
 • by Niklas_219
 • by Niklas_220
 • by Niklas_221
 • by Niklas_222
 • by Niklas_223
 • by Niklas_224
 • by Niklas_225
 • by Niklas_226
 • by Niklas_227
 • by Niklas_228
 • by Niklas_229
 • by Niklas_230
 • by Niklas_231
 • by Niklas_232
 • by Niklas_233
 • by Niklas_234
 • by Niklas_235
 • by Niklas_236
 • by Niklas_237
 • by Niklas_238
 • by Niklas_239
 • by Niklas_240
 • by Niklas_241
 • by Niklas_242
 • by Niklas_243
 • by Niklas_244
 • by Niklas_245
 • by Niklas_246
 • by Niklas_247
 • by Niklas_248
 • by Niklas_249
 • by Niklas_250
 • by Niklas_251
 • by Niklas_252
 • by Niklas_253
 • by Niklas_254
 • by Niklas_255
 • by Niklas_256
 • by Niklas_257
 • by Niklas_258
 • by Niklas_259
 • by Niklas_260
 • by Niklas_261
 • by Niklas_262
 • by Niklas_263
 • by Niklas_264
 • by Niklas_265
 • by Niklas_266
 • by Niklas_267
 • by Niklas_268
 • by Niklas_269
 • by Niklas_270
 • by Niklas_271
 • by Niklas_272
 • by Niklas_273
 • by Niklas_274
 • by Niklas_275
 • by Niklas_276
 • by Niklas_277
 • by Niklas_278
 • by Niklas_279
 • by Niklas_280
 • by Niklas_281
 • by Niklas_282
 • by Niklas_283
 • by Niklas_284
 • by Niklas_285
 • by Niklas_286
 • by Niklas_287
 • by Niklas_288
 • by Niklas_289
 • by Niklas_290
 • by Niklas_291
 • by Niklas_292
 • by Niklas_293
 • by Niklas_294
 • by Niklas_295
 • by Niklas_296
 • by Niklas_297
 • by Niklas_298
 • by Niklas_299
 • by Niklas_300
 • by Niklas_301
 • by Niklas_302
 • by Niklas_303
 • by Niklas_304
 • by Niklas_305
 • by Niklas_306
 • by Niklas_307
 • by Niklas_308
 • by Niklas_309
 • by Niklas_310
 • by Niklas_311
 • by Niklas_312
 • by Niklas_313
 • by Niklas_314
 • by Niklas_315
 • by Niklas_316
 • by Niklas_317
 • by Niklas_318
 • by Niklas_319
 • by Niklas_320
 • by Niklas_321
 • by Niklas_322
 • by Niklas_323
 • by Niklas_324
 • by Niklas_325
 • by Niklas_326
 • by Niklas_327
 • by Niklas_328
 • by Niklas_329
 • by Niklas_330
 • by Niklas_331
 • by Niklas_332
 • by Niklas_333
 • by Niklas_334
 • by Niklas_335
 • by Niklas_336
 • by Niklas_337
 • by Niklas_338
 • by Niklas_339
 • by Niklas_340
 • by Niklas_341
 • by Niklas_342
 • by Niklas_343
 • by Niklas_344
 • by Niklas_345
 • by Niklas_346

Adress / Vägbeskrivning

Polardistans

 

Särnavägen 106 790 90 Särna Sverige
Koordinater

 

System RT90
Särna Camping x 6844961 y 1359389

 

System WGS84 Latitud Longitud
Särna Camping N 61° 41' 34.74" E 13° 8' 51.90" icon-map-marker

Tjänsten

Tullverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.
Jordbruksverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.


Travelling with dogs and catsPDF

Bank

BG 5574-8404
Polardistans
IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932  
BIC/SWIFT: SWEDSESS.
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.

Faktureringsadress:

Svenska Polarhundklubben (SPHK)
C/O Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
23191 Trelleborg 
Sweden

Org. Nr. : 883201-1046

Polardistans