POLARDISTANS 2018

WSA WORLD CHAMPIONSHIPS LONGDISTANS

3 - 9 mars

Irene Hansen

PD160 6-8 Dogs Nome B

Sweden

Ida Vähäsalo

PD300 8 Dogs Nome C

Sweden

Peter Hultgren

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Jean-Luc Dawans

PD160 6-8 Dogs Nome C

Belgium

Siegbert Zertani

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Morten Normann Olsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Ida Törnwall

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Ryan Reader

PD160 1-4 Dogs Pulka

Great Britain

Rinaldo Marioli

PD160 1-4 Dogs Pulka

Italy

Tina Lindhardsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Beni Singer

PD160 1-4 Dogs Pulka

Switzerland

Emeli Sundberg

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Angelika Dietrich

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Klaus Barth

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Ulrica Öhman

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Claus Persson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Sandra Tellström

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Tobias Eliasson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Anders Bo Larsen

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Åshild Hveem

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

Norway

Astrid Klevmoen

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

Norway

Anette Kvale Rye

PD160 - 6-8 Dogs Nome B

Norway

Manfred Witschel

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Hendrik Stachnau

PD300 8-12 Dogs Nome B

Germany

Lene Hagen Laustsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Per Hagen Laustsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Steven Frigaard

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Léoty Arnaud

Reload PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Kim John Hansen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Lars Jämtsved

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Joakim Persson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Torbjörn Tellström

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Roger Alm

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

David Nord Ax

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Dominik Winkler

PD160 6-8 Dogs Nome B

Austria

Eric Martinez

PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Fransisco Hed

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Simon Skårstedt

Reload PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Michael Sander Karstensen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Kim Cerny

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Lothar Reinshagen

PD300 12 Dogs Nome C

Germany

Malin Sundin Grindal

PD300 12 Dogs Nome C

Sweden

Allan Bog

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

France

Trannois Guy

PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Geir Johansen

PD160 6-8 Dogs Nome C

Norway

Jean-Pierre Busio

PD300 12 Dogs Nome C

Norway

Tina Langstrup

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Cecilia Almén

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Ida Andersson

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Agneta Nilsson Hörnlund

PD300 – 8 Dogs Nome B

Sweden

Roger Massardier

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

France

Angi Bühlmann

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Switzerland

Fredrik Persson

PD160 - 6-8 Dogs Nome B

Sweden

Linda Lindquist

PD160 6 Dogs Nome C

Sweden

Daniel Fellmann

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Kenneth Monsen

PD300 12 Dogs Nome C

Norway

Farcy Ludovic

PD300 - 12 Dogs Nome C

France

Syver Ole Eggen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Jennie Kraft Hult

PD160 6 Dogs Nome B

Sweden

Ilze Dombrovska

PD160 6 Dogs Nome C

Latvia

Andreas Barth

PD300 8 Dogs Nome C

Sweden

Inger Kirstin Sandanbråten

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Frank Daams

PD160 – 8 Dogs Nome C

Netherlands

Sverre N. Moe

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Hans-Richard Beck

PD160 8 Dogs Nome C

Germany

Kim Rinke Jensen

PD160 6 Dogs Nome B

Denmark

Gunnar Olsen

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Tony Elliot Christoffersen

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Hågen Bjørgum

PD300 - 12 Dogs Nome C

Norway

Catherine Fontaine

PD300 - 12 Dogs Nome C

France

Tobias Polinelli

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Switzerland

Michael Meyer

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Austria

Gösta Karlberg

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Christer Afséer

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Hendrik Emanelsson

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Bernt Flatnes

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Giordano Tarara

PD300 - 12 Dogs Nome C

Italy

Jaromir Hurych

PD160 – 6 Dogs Nome B

Czech Republic

Berit Irene Smestad

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Frits Bakker

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Eveline Koch

PD160 8 Dogs Nome C

Sweden

Niklas Olsson

PD160 6 Dogs Nome C

Sweden

Grzegorz Linda

PD300 – 8 Dogs Nome C

Poland

Jo Inge Fuglesreg

PD300 8-12 Dogs Nome B

Norway

Starter 2018
images/slider/Mndag_frberedelser-3.jpg

HISTORIK POLARDISTANS

by Lennart Andersson

View more
images/slider/Klaus_Barth_Polardistans_torsdag-21.jpg

REGISTERING PD2018

SV - EN - FR - DE

View more
images/slider/Krister_Mattsson_Polardistans_torsdag-70.jpg

Tävlingsregler

OBLIGATORISK FÖR ALLA STARTER

View more
images/slider/Polardistans_torsdag-5.jpg

obligatorisk utrustning

i släden

View more
images/slider/Mndag_frberedelser-67.jpg

Polardistans Tips

SV - EN - FR - DE

View more

Hundhållning

 • Publicerad fredag, 08 december 2017 10:54
 • Skriven av Super User
 • Träffar: 804

HUNDHÅLLNING

 

Arrangören av Polardistans lägger stor vikt vid att alla ska ta väl hand om sina hundar samt följa regler och krav från myndigheter. Även om det är en krävande tävling får det aldrig kompromissas med hundhållningen.

Arrangören av Polardistans sätter hundarna och förarnas säkerhet främst och detta är ett arbete som alla hjälps åt med. För att tillgodose detta följer vi de regelverk som finns, samt även nedanstående punkter.

 

Före start:

 • Alla hundar måste vara chipmärkta.

 • Alla hundar ska vara vaccinerade.

 • Veterinärbesiktning av alla hundar.

 • Närvaro vid det obligatoriska förar-/handlermötet där hundhållningen poängteras.

 • Kontroll av nödproviant och sockor till hundarna.

 • Kontroll av den obligatoriska utrustningen.

 

Under loppet:

 • Kontroll av hundar på checkpoint.

 • Veterinär finns tillgänglig dygnet runt under hela tävlingen.

 • Organisationen tillhandahåller halm och vatten på alla checkpoints.

 • Skoter och räddningskälke finns standby på checkpoint för hämtning av skadad hund/förare.

 • På checkpoint finns plats för omhändertagande av hundar.

 • Vid start och mål finns plats för dopingkontroll och vård av hundar.

 • Behöver en hund ställas av ansvarar funktionärerna på checkpointen för att hunden blir kontrollerad av en veterinär.

 • Föraren/handlern får råd av veterinär för alla avställda hundar.

 • Det är handlerns ansvar att transportera hem avställda hundar från checkpoints.

 • Domare som övervakar hundhållningen.

 

Efter målgång:

 • Veterinärkontroll av alla hundar.

 • Pris för bästa hundhållning på båda tävlingarna

 

HUND I BIL

Hundar som under tävlingen tas in i en bil, ett hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

 

DÖD HUND

Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.

 

VACCINATION

Chefveterinären och arrangörerna för Polardistans har beslutat att tävlingen kommer följa EUs regler samt Jordbruksverkets och SKKs bestämmelser gällande förflyttning av hundar.

Efter konsultation med veterinärer lokalt bedöms risken för spridning av smittsamma hundsjukdomar i vintertemperaturer och på området där Polardistans genomförs som ringa. Obligatoriska och rekommenderade vaccinationer gäller enligt följande för Polardistans:

 1. Vaccination mot rabies är obligatoriskt för alla hundar från länder utom Sverige och Norge.

  Rabiesvaccinationen måste göras efter att hunden är microchippad. Utländska hundar (norska undantaget) ska ha blivit vaccinerade minst 21 dagar innan de kommer till Sverige.

  Boostervaccinationer för rabies kräver ingen väntetid såvida den tidigare rabiesvaccinationen inte gått ut.

  Hundar som saknar giltig vaccination (enligt EU pass och specifikationer från tillverkaren av vaccinet) får inte deltaga i tävlingen.

  Vaccinet måste vara godkänt i hundens hemland och kan därför ha en giltighetstid som skiljer sig från land till land. Giltighetstiden specificeras i hundens pass.

 2. Vaccination mot valpsjuka är obligatorisk för alla hundar och gäller, efter att åtminstone en booster har gjorts under en 2-3veckorsperiod, tills utgångsdatum av den senaste boostern. (som specificerat av vaccinets tillverkare och angivet i hundens pass eller i en av veterinär utfärdad vaccinationsbok

  Den senaste vaccinationen mot valpsjuka måste vara gjord minst 14 dagar före tävlingen.

 3. Vaccination mot Leptospiros är ej obligatorisk men rekommenderas.

 4. Vaccinationer mot Parvovirus infektion, Canine hepatit, Parainluenza och Kennelhosta (mot Parainfluenza virus + Bordetella bronchiseptica) är ej obligatoriska men rekommenderas stark.

  För en smidig passage över den svenska gränsen och vid registrering av hundar i sekretariatet till Polardistans uppmanar vi deltagarna att, i god tid före avfärd från hemlandet, konsultera sin veterinär avseende vaccinationernas giltighet.


  Tävlande måste också komma ihåg att:
 • Alla hundar måste vara ID-märkta med en mikrochip som måste vara 15 siffror och ISO 11784/11785 kompatibel.

 • Om din hunds mikrochip inte är ISO-kompatibel, kan du antingen ta med din egen mikrochipskanner eller fråga din veterinär att ge din hund ett kompatibelt mikrochip före loppet.

 • Om din hund har 2 mikrochips måste antalet och implantatdatumen för båda mikrochippen dokumenteras i hundens EU-pass eller i "Vaccinationshäftet" som utfärdats av en veterinär.

 • Hundar som passerar gränsen för att komma in i Sverige och tävla på Polardistans måste ha ett giltigt EU-pass för husdjur och måste anmälas till tullen.

 • Hundar som är födda och alltid har bott i Sverige kan ha en giltig "vaccinationsbok" (utfärdad av en veterinär) istället för EU-pass.

 • Hundar som reser från ett EU-land som inte utfärdar pass måste resa med blankett E9.207.

 • Behandling mot dvärgbandmask krävs inte när man kommer in i Sverige från något land, men hundar som kommer in i eller återvänder till Norge efter Polardistans måste behandlas av en veterinär inom de senaste 24-120 timmarna för att passera den norska gränsen och behandlingen måste dokumenteras i hundens EU-pass.

 • Polardistans erbjuder kostnadsfri attestering i passen för deltagande hundar under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. Särna har endast ett litet apotek med mycket begränsade öppettider. Vi rekommenderar därför att avmaskningsmedel tas med hemifrån.

 

Jordbruksverket

 

Arrangör I samarbetemed:

 
 

Sponsorer 2018

Kontakt Sponsorer: Jessica Cerny, +46 (0)73 628 09 79

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

POLAR Tidningsannonörer 2018

Kontakt: Leo Kirgios +46 76 906 47 74  email leo.kirgios@gmail.com

   
   
   
     
         
         

Polardistans Facebook

Adress / Vägbeskrivning

Polardistans

 

Särnavägen 106 790 90 Särna Sverige
Koordinater

 

System RT90
Särna Camping x 6844961 y 1359389

 

System WGS84 Latitud Longitud
Särna Camping N 61° 41' 34.74" E 13° 8' 51.90" icon-map-marker

Bank

BG 5574-8404
Polardistans
IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932  
BIC/SWIFT: SWEDSESS.
Ange namn, adress, telefon och e-postadress betalningen.

Faktureringsadress:

SPHK (Svenska Polatrhundklubben)
C/O Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
23191 Trelleborg 
Sweden

Org. Nr. : 883201-1046

Tjänsten

Tullverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.
Jordbruksverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.


Travelling with dogs and catsPDF

Polardistans