Nyheter

Ålder på hundar för Polardistans

Ålder på hundar för Polardistans 
 
Polardistans som tävling ligger i linje med Svenska Polarhundklubbens (SPHKs) stadgar som bland annat innebär att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper. Grundidén med Polardistans är att pröva våra registrerade polarhundars förmåga att arbeta under längre tid där det finns förutsättningar att pröva hundarnas polara egenskaper. Polardistans är också ett av de viktigaste proven när vi utvärderar avelsdjur och resultaten av den avel vi bedrivit.
 
I början av 2000-talet då Polardistans hade gått några gånger, visade det sig att B hundar var något senare utvecklade i sin kropp och ofta fick skador i handleder och skuldror. Därför bestämdes det att åldern skulle höjas till 24 månader.
 
Meritering/arbetsprov
Detta följde sedan med när meriteringsreglerna utformades. För att kunna pröva hundarnas förmåga har Svenska Kennel Klubben (SKK) godkänt de arbetsprover som är utarbetade av rasklubbarna i SPHK. I meriteringsreglerna står det att hundar som meriterar på DP 100+ och DP 250+ måste vara minst 24 månader på tävlingsdagen.  Detta har godkänts av SKKs Prov- och tävlingskommitté och kan inte ändras innan nästa revidering. Samtliga hundar som deltar på Polardistans meriterar och reglerna för meritering/arbetsprov står över IFSS tävlingsregler.
 
Hundar som meriterar skrivs in i SKKs avelsregister som alla har tillgång till. Det är också ett krav för att kunna få polarhundschampionat och utställningschampionat.
 
 

"3.4 Ålder på hund

Hund som deltar på DP10, DP20+ eller DP60 ska på första provdagen ha uppnått 18 månaders ålder. Vid DP100+ och DP250+ ska hunden ha uppnått 24 månaders ålder på första provdagen. Ingen övre åldersgräns finns." Meriteringsregler

Inga dispenser medges.
 
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


På tävlingsdagen(provdagen) ska hundarna uppnått denna ålder: 

RAS

PD160

PD300

DRAGPROV

Alaskan malamute

24 mån

24 mån

DP 100+
DP 250+

Grönlandshund

24 mån

24 mån

DP 100+
DP 250+

Samojed

24 mån

24 mån

DP 100+
DP 250+

Siberian husky

18 mån

24 mån

DP 20+    ENDAST SLÄDE

DP 250+  ENDAST SLÄDE

 

Masstart 2019

Information Polardistans 2019

Polardistans 2019 återgår till masstart nere på isen. Varje klass startar för sig, är klasserna små kan de komma att slås ihop. Förarna kommer att ha gott om tid mellan klasserna som startar för att på ett tryggt sätt köra ner sina hundar till isen.
Nere på isen står det fastfrusna stolpar med minst 2 meter mellanrum, förmodligen mer. Föraren fäster startlinan längst ner på stolpen, samt två ankare. Handler/medhjälpare tillåts hålla hundarna innan start. De förare som är osäkra kan vänta 1 minut efter start då det är lugnare.

Nordiskt startar tisdag den 5 mars och släde startar onsdag den 6 mars. Först i mål vinner, ingen tidsutjämning. Starttiden är lätt att lägga in i förväg på K2.
För säkerhets skull finns det en "säkerhetsskoter" som kan köra ifatt ett spann om någon skulle tappar det eller om något annat inträffar.
IFSS regler, svensk översättning 14.2 Masstart (sid 7)

Vi återkommer till startproceduren vid förarmötet

// Anders

Back to Basics

POLARDISTANS 2019
"BACK TO BASICS"


Polardistans har under de senaste åren vuxit som arrangemang. Vi som engagerar oss i Polardistans vill hitta tillbaka till de grundläggande värdena och enkelheten, framförallt när det gäller att delta och att arrangera. Därför kommer Polardistans 2019 att genomföras under mottot "Back To Basics".

Vad innebär begreppet "back to basics" för Polardistans?
Polardistans som långdistanstävling motsvarar någorlunda de "moderna" förhållanden vi lever under idag, nära det ursprungliga sättet att använda våra polara hundar. Tävlingen ligger också i linje med SPHKs stadgar. Grundidén med Polardistans är att pröva våra registrerade polarhundars förmåga att arbeta under längre tid där det finns förutsättningar att pröva hundarnas polara egenskaper. Polardistans är också ett av de viktigaste proven när vi utvärderar avelsdjur och resultaten av den avel vi bedrivit.

Polardistans var också från början en form av naturupplevelse i fjällmiljö där män och kvinnor deltog på lika villkor. Begreppet "Keep calm and get back to basics" är mer relevant ur ett förarperspektiv. Det signalerar en liten tröst för den som "kört vilse och att det går att hitta hem igen". Därför är det viktigt att ha erfarenhet, vara väl förberedd och att ha kunskap om hur den obligatoriska utrustningen fungerar. Är de hundar som deltar väl förberedda och friska så är hundarna det minsta problemet. Svagheten ligger i människan och de beslut hen fattar.

So "back to basics" and enjoy it!

//Anders Hörnlund

New Rules WC 2018

Efter överenskommelse med WSA, har Polardistans fått tillåtelse att ha tre (3) startade spann som  minsta gräns för VM status.
Vi avvaktar tills registreringen är avslutad innan vi fattar vidare beslu

Startavgift

Snart höjer vi startavgiften för Polardistans.
För att få lägsta beloppet betalar du in startavgiften till Polardistans konto före den 30 november för att undvika prisökning.

 

Polardistans 2018 är arrangör av WSA:s VM

Polardistans 2018 är arrangör av WSA:s VM i långdistans för andra året i rad. Detta innebär att WSA:s VM i sprint-, medel- och långdistans kommer att arrangeras i Sverige vecka 10 2018.


Information

VM-status

Ej VM-status

PD 160 pulka, 1-4 hundar

PD 160 släde B, 8 hundar

PD 160 släde B, 6 hundar

PD 160 släde C, 8 hundar

PD 160 släde C, 6 hundar

 

PD 300 pulka 1-4 hundar

 

PD 300 släde B, 8-12 hundar

 

PD 300 släde C, 8 hundar

 

PD 300 släde C, 12 hundar

 


  • För att få delta och tävla om VM-titeln krävs att deltagaren är medlem i en WSA-ansluten klubb, eller har enskilt medlemskap i WSA. Övriga deltagare är välkomna att delta i Polardistans 2018, men kan inte tävla om någon VM-titel.
  • Då endast 6-spann har VM-status så kommer PD160 B/C 6–8 att delas upp i 6-spann resp. 8-spann där 6-spann. Du som redan är anmäld i PD160 B/C 6-8 kommer bli tillfrågad vilken klass du vill starta i via mail.
  • Det kommer vara begränsat antal platser med fördelningen 72 anmälningar till PD160 och 48 anmälningar till PD300.  För att en klass skall få VM-status krävs minst 5 startande spann.
  • Om antalet anmälningar överstiger det maximala antalet kommer nya anmälningar att placeras i en kö, en för varje distans (160 km resp. 300 km). Blir någon plats ledig kommer de som står i kön att erbjudas plats i den ordning de står.


Anmälan:
1. Anmäl dig till den klass du vill starta
2. Vi kommer först titta om din klubb är medlem i WSA eller om du har ett individuellt medlemskap. Sedan kommer du får ett mail med ditt WDL-nummer och en bekräftelse på att du kan betala in din anmälningsavgift
3. Du betalar din anmälningsavgift enligt anmälningsinformationen i inbjudan
4. När vi ser din betalning skickar vi ett bekräftelsemail att vi mottagit din anmälan och att du har en startplats i Polardistans 2018.Meritering

Det är nu klart att Polardistans kommer vara en meriterande tävling för alla de polara raserna Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samojed och Grönlandhund i Dragprov:
PD160 20+(SH) 100+(AM, SAM, GRL) PD300 250+(SH, AM, SAM, GRL).

Vi vill därför göra dig uppmärksam på följande:

  • Tävlingsledningen vill att utländska förare scannar (ej foto) sina originalstamtavlor redan nu på ALLA tänkbara tävlingshundar och skickar dem till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Genom att skicka dem nu ökar förutsättningarna att vi få korrekta stamtavlor i god tid innan tävlingen.

  • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

  • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start (dataskriven).

 

  • Vid icke korrekt ifylld meriteringsblankett eller korrekta stamtavlor har du inte rätt att starta Polardistans.

Regler

Meriteringblankett


Arrangör I samarbetemed:

Sponsorer 2018


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

POLAR Tidningsannonörer 2018   
   
   
     
         
         

Social Media

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedInstagram PolardistansSvenska Polarhundklubben SPHK

Polardistans Facebook

Adress / Vägbeskrivning

Polardistans

 

Särnavägen 106 790 90 Särna Sverige
Koordinater

 

System RT90
Särna Camping x 6844961 y 1359389

 

System WGS84 Latitud Longitud
Särna Camping N 61° 41' 34.74" E 13° 8' 51.90" icon-map-marker

Tjänsten

Tullverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.
Jordbruksverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.


Travelling with dogs and catsPDF

Bank

BG 5574-8404
Polardistans
IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932  
BIC/SWIFT: SWEDSESS.
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.

Faktureringsadress:

Svenska Polarhundklubben (SPHK)
C/O Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
23191 Trelleborg 
Sweden

Org. Nr. : 883201-1046

Polardistans